ภาพกลุ่ม 1

This slideshow requires JavaScript.

Advertisements

อบรม social media ที่โรงแรม maxx

การอบรมเริ่มตั้งแต่วันที่ 20-24 มิถุนายน 2554 ในวันที่ 20 ซึ่งเป็นวันแรกของการอบรม เข้ารายงานตัวตั้งแต่เวลา 12.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ผู้เข้ารับการอบรมมีจำนวนทั้งหมด 200 คน พอรายงานตัวเสร็จก็เข้ารับฟังบรรยายจากคณะวิทยากร social media ซึ่งคณะวิทยากรคือกลุ่มรุ่นที่1 ของการอบรม social media  ฟังบรรยายถึง 18.00 น. จากนั้นพักรับประทานอาหารเย็น รอบดึกเริ่มตั้งแต่เวลา 17.00 – 18.00 น. ในช่วงนี้เป็นการรวมกลุ่มและออกแบบเว็ปบล็อกโดยการเขียน มายแมป และมีการตั้งหัวห้อเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมคิดรูปแบบการถ่ายรูปแล้วโพสลง ในเวปของ social media